Facebook pixel
Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Doftrikets integritetspolicy

På Doftriket värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Doftriket HB, 969778-1400, Upplandsgatan 54d, 113 28 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål

För att kunna hantera beställning/köp.

Behandlingar som utförs

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av betalning (kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna).
 • Adresskontroll mot Klarna.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsinformation.
 • Köpinformation (vilken vara som har beställts och om varan ska levereras till en annan adress).
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast kunder som skapar ett konto till Mina sidor).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


Ändamål

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Betalningshistorik.
 • Betalningsformation.
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köp ställe, eventuellt fel/klagomål.
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast för personer som har skapat konto på Mina sidor).

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.


Ändamål

För att kunna hantera kundserviceärenden.

Behandlingar som utförs

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Identifiering.
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Din korrespondens.
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning.
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som du upplyser oss om).
 • Användaruppgifter för Mina sidor (endast för personer som har skapat konto på Mina sidor)).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Till dess att kundserviceärendet har avslutats.


Ändamål

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.

Behandlingar som utförs

 • Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler).
 • ​Framtagande av underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (t.ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser).
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment.
 • ​Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser).
 • Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder.
 • ​Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ.

Kategorier av personuppgifter

 • Ålder.
 • Kön.
 • Bostadsort.
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter. Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.


Ändamål

För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor.

Behandlingar som utförs

 • Skapandet av inloggningsfunktion.
 • Säkerställande av din identitet. 
 • Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik.
 • Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).

Kategorier av personuppgifter

 • Adress och telefonnummer.
 • Köphistorik

Laglig grund: Fullgörande av tjänst till kund. Detta är valfritt för dig som kund och du kan ta bort eller ändra dina uppgifter på Mina sidor när du vill

Lagringsperiod: Till dess att kontot avslutas.

Drift & produktion:  Wikinggruppen